Onze Ereleden

Onze vereniging kent een aantal bijzondere leden die zeker een speciale vermelding verdienen. Dit zijn onze patronen, oprichters en ereleden. 

De patronen zijn personen vanuit FLOT die ons enorm hebben geholpen bij de oprichting van G.D. Herodotus.

De oprichters zijn de toenmalige FLOT-studenten die in 2015 - 2016 G.D. Herodotus hebben opgericht. 

De ereleden zijn personen die zich buitengewoon hebben ingezet voor G.D. Herodotus. Omdat zij hebben bijgedragen aan de groei, ontwikkeling en het voortbestaan van deze studievereniging zijn zij door de vereniging benoemd tot ereleden. 

 

Patronen der Studievereniging G.D. Herodotus:

Drs. J. (Jos) Niewold

Dhr. A. (Aron) Borger

Oprichters der Studievereniging G.D. Herodotus:

Dhr. F. (Florijn) Simons

Mevr. C. (Chantal) Westphal

Dhr. M. M. R. H. (Max) van den Ekart

Dhr. M. J. (Michiel) Flier

Ereleden der Studievereniging G.D. Herodotus:

Dhr. S. (Stefan) Rijkers

Dhr. K. (Krije) Remie