Onze commissies

Onze commissies maken alles wat binnen Hero tot stand komt mogelijk door hun inzet en verantwoordelijkheid. De actieve leden komen wekelijks in hun commissies samen onder leiding van hun commissaris. Buiten het uitvoeren van de taken die horen bij elke commissie, zijn de leden van de commissies ook vaak goede vrienden van elkaar. Wij zijn onze actieve leden enorm dankbaar voor hun inzet en motivatie.

De Activiteiten Commissie 

De Activiteiten Commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van alle activiteiten binnen Hero. Gastcollege’s, workshops, dagtrips, borrels, themafeesten en nog vele andere activiteiten worden in deze commissie bedacht en uitgewerkt.

Dit jaar bestaat de Activiteiten Commissie onder leiding van Kathelijne van Rijckevorsel van Kessel. Dit jaar bestaat de Activiteiten Commissie uit:

- Bart van Gorp

- Kilya van de Wekke

- Lars Sijber

- Marjolein Westrate

- Martijn Godding

- Michelle de Vreede

- Sanne de Jong

- Tycho Moll

- Minke Manders

Heb je ideeën of wil je lid worden van deze commissie?
Mail dan naar: activiteiten@herodotus.nl

De PR-Commissie

PR Commissie is verantwoordelijk voor het promotie van de vereniging. Denk hierbij aan  fotografie, merchandise en het onderhouden van de social media. 

Dit jaar bestaat de PR-Commissie onder leiding van Maud Visser uit:

- Seis Doomernik

- Renske van den Elzen

- Jesper Kerbusch

- Nino Kilian

- Anne van Gool

- Kulzeen Suleiman

- Joris Leenders

- Niels Verschuren

Heb je ideeën of wil je lid worden van deze commissie?
Mail dan naar: pr@herodotus.nl

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit oud-bestuursleden. Zij helpen het huidige bestuur met het geven van advies vanuit hun ervaring. De Raad van Advies en het bestuur komen minimaal twee keer in het jaar samen om zaken te bespreken. Daarnaast houden ze via een groepsapp contact met elkaar om snelle tips te geven of korte vragen te stellen.

 

Dit jaar bestaat de Raad van Advies uit:

- Romy van 't Spijker

- Bas Koster

- Daan Becks

- Syb Dieltjes

- Krije Remie

De Kasco

De Kascontrole Commissie controleert of de uitgaven van de vereniging wel kloppen en of de penningmeester dit allemaal netjes bijhoudt. 

Dit jaar bestaat de Kasco uit:

- Bob van der Heijden (voorzitter)

- Romy van 't Spijker

- Sanne de Jong

- Bjorn de Proost

- Syb Dieltjes

De Alumni Commissie

De Alumni Commissie regelt de activiteiten voor de alumnileden en vierdejaars. Ze onderhouden daarnaast ook het contact met de alumnileden via de groepsapp.

De Alumni Commissie bestaat dit jaar onder leiding van Dominicus van de Sane uit:

- Daan Becks

- Bas Koster

- Floor Nooren

 

Heb je ideeën of wil je als alumnus lid worden van deze commissie?
Mail dan naar: secretaris@herodotus.nl