Wat is G.D. Herodotus?

G.D. Herodotus is de studievereniging voor toekomstige docenten van de Gamma gerelateerde Lerarenopleidingen aan de Fontys Hogescholen te Tilburg. Dit betreffen de Lerarenopleidingen Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappijleer, Levensbeschouwing en Economie

Netwerken, jezelf profileren en gezelligheid zijn de drie pijlers bij G.D. Herodotus. Door het organiseren van studiegerelateerde en sociale activiteiten wordt dit verwezenlijkt. Binnen deze studievereniging ontwikkel je jezelf immers niet alleen als docent, maar ook als persoon én dat kan nu eenmaal niet zonder een boel gezelligheid. Daarnaast is het dé ideale manier om binnen een korte tijd veel studenten in Tilburg en omstreken te ontmoeten. Jezelf ontwikkelen en het studentenleven gaan hand in hand, borrels, een gala of gastcolleges, niks is te gek wanneer je lid bent van G.D. Herodotus.


DOELSTELLING:

Een positieve impuls geven aan je studententijd door educatieve en sociaal verbindende activiteiten te organiseren waarmee de leden zich kunnen ontwikkelen tot de beste toekomstige docent.


GESCHIEDENIS:

In 2015 besloten een tweetal enthousiaste geschiedenisstudenten dat het tijd was voor het oprichten van een vereniging binnen Fontys waarbij studenten naast de theoretische kant van het docentschap, ook een kijkje konden nemen in het toekomstige werkveld. Al snel bleek er meer interesse te zijn, ook buiten de geschiedenis sectie.
De naam ‘G.D. Herodotus’ danken wij aan de oprichters van deze vereniging. De afkorting ‘G.D.’ staat voor Gamma Docenten. Met deze afkorting wordt verduidelijkt dat de vereniging bestaat uit toekomstige docenten uit het gamma vakgebied. ‘Herodotus’ ter ere van Herodotos van Halicarnassus. Herodotos, een Grieks historicus, wordt gezien als de vader van de geschiedschrijving, de grondslag van de onderwijskundige gamma kennis.

 

Statuten

Huishoudelijk Regelement

Gedragscode